Начало / Половинка / Разни картинки / Разни връзки / За мен / About me / RSS емисия
 

 

Записки Разни

 

преименуване на git commits 

 

да не забравя:

първи начин

За да преименувам последния гит камит и да се редактира текста му ползвам това:

git commit --amend -c HEAD #предлага за редакция последния камит с текста му

или за да редактирам най-горния камит текст и да се вземе текст от точно определен друг камит:

git commit --amend -c 9e8e019d9ab041d5b35bcdd0987ed63b783d73d0

Важно! при промяната на текста се променя самия камит, тоест се променя неговия хеш.

втори начин - за разбиране на нещата, с използване на git command line

За промяна на предишни текстове на камити процеса става сложен и трябва да се мине през rebase:

git rebase -i HEAD~4 #редактирай последните 4 камита с интерактивен рибейз (-i)

При тази команда гита изкарва редактора (default: vi) и пита какво трябва да ги прави тези камити. Там където трябва да се редактира текста сменяме думата "pick" с думата "reword". след това се записват така заявените команди с ":wq" (за vi)

При :wq vi завършва изпълнението си и предава управлението обратно към гита. Гит вижда, че искаме да reword-нем някои камити. За всеки един от тях гит отново пуска текстовия редактор и вече можем да зададем новите им текстове. (тоест ако сменим всички pick с reword ще видим още 4 пъти редактора, за всеки един камит поотделнo)

Всички тези операции променят хешовете и става еднаа.. Става една такава, че дървото с камилите вече е коренно различно от предното. Ако предното дърво е пушнато към римоута трябва да се форс-пушне отново, като така се затърква предното:

git push --force <бранч_с_преименувания>

Ако римоута вече е бил изтеглян от други хора, които са си правили камити върху него става много гадно. губи се чужда работа и т.н., така че ако е правен пуш... просто не се прави форс-пуш. Не си заслужава усилието.

(любопитна особеност е, че не може да се промени името на първия камит в дървото, защото преди него няма друг, върху който той да се рибейзне.)

по темата

трети начин - практичен и удобен, с помощта на SourceTree

  • сташваме или комитваме, не трябва да има uncommited промени по working tree.
  • проверяваме на кой бранч сме - трябва да сме на същия, на който ще поправяме текста.
  • цъка се с дясното копче на мишката на предшественика на камита, който трябва да се редактира и се избира "rebase children of <hash> interactively...".
    • появява се нов екран, в чиято горна част са изброени камитите, деца на цъкнатия с мишката (внимание, това работи само с камити на текущия бранч).
  • цъка се на желания камит, на който трябва да сменим текста.
  • цъкаме на копчето "Edit Message" и въвеждаме новия текст
  • повтаряме за всички камити, които искаме да редактираме.
  • цъкаме ОК в джама.
  • тадаа... гита свършва същото онова, което е описано в начин 2 по-горе и променя текстове и хешове.