---home ---rss     
filter

Линквариум

Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г.Раковски, Л.Каравелов, В.Левски, Хр.Ботйов, А.Кънчев, П.Волов, Г.Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли от турския….

— Из предисловие към брошурата на Георги С. Раковски "Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите"; 1886

източник