---home ---rss     
filter

Линквариум

Феноменът на "големия терор" в Съветския съюз

Историкът Олег Хлевнюк разказва как са били организирани поразителните по мащаб репресии през 1937 – 1938 г.

Накратко, документите свидетелстват, че в "големия терор" има две неравномерни части. Първата, сравнително незначителна, е унищожаването на елита. То се е провеждало през обичайните съдебни инстанции, които получавали преки указания от висшето ръководство на страната за присъдата – разстрел или заточение в лагер. Известни са например 383 списъка на арести и разстрели на 40 000 съветски ръководни кадри, утвърдени от Сталин и съратниците му. Въз основа на тези списъци съдът е произнасял своите формални присъди.

Кулминацията на системата за унищожаване на "номенклатурата" и старите болшевики са били известните московски открити процеси срещу Зиновиев, Каменев, Бухарин, Риков и др. видни партийци.

Втората част на "големия терор" са така наречените "масови операции". Именно те, обхванали над милион души, правят терора от 1937 – 1938 г. "голям".