---home ---rss     
filter

Линквариум

https://www.facebook.com/georg.fon.georgieff/posts/1446899662019586

Ето как Москва реже българските ръце...
Големият български патриот и революционер Стамболов, спрял да изплаща огромната издръжка, която Руската империя налага на българския народ. Спира изплащането, защото Русия отказва да признае Съединениято.
Убит от същите руски агенти, които през 1892 г. убиват в Цариград българският външен министър Вълчович и се укриват в руското консулство, за да бъдат изведени през нощта и превозени в Одеса.
Там са зачислени на руска заплата и пратени по-късно в България, за да убият и Стамболов. Организаторът - руското мекере Тюфекчиев ще бъде разстрелян от Тодор Александров с 6 куршума едва през 1916 г. близо до мястото, където е посечен Стамболов.
В същата 1916 г. Русия ще нападне България през Добруджа и в гръб през Македония, за да бъде сразена от българската армия и да капитулира на 3 март 1918 г., подписвайки най-унизителния мирен договор в историята си. С Брест-Литовския договор от Русия са откъснати над 1 милион квадратни километра, а датата на подписване е избрана от победителя България.