# 


 
 

 

Малкото солено езеро в Поморие е ползвано за добив на сол -излиза се с схемата, че трябва да се реституира като земеделска земя, която след това се продава от собствениците, а копувача го пресушава в последствие и построява т.н. квартал "Малката Русия". Ако ти прави впечатление и не само то е пресушено...


 
 

# 


 
 

# 


 
 

 

# 


 
 

# 


 
 

# 


 
 

#